Όμιλος Αντισφαίρισης Πτολεμαϊδας www.ptolemaidatennis.gr Εγκαταστάσεις Συλλόγου Παιδικά Τμήματα

 

Πρόεδρος: Τσιάρας Πέτρος

Αντιπρόεδρος Α’ & Υπεύθυνος Αγωνιστικού και Δημοσίων Σχέσεων: Αραϊλούδης Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος Β’ & Υπεύθυνος Οικονομικού και Διοικητικού Τμήματος: Ορφανίδου Σοφία

Γραμματέας: Πουρλουκάκη Μαρία

Έφορος Οικονομικού: Τριανταφυλλίδου Ευθυμία

Έφορος Αγωνιστικού: Γιαννώτας Περικλής

Έφορος Υλικού: Παπαδοπούλου Βασιλική

Έφορος Υλικού: Χατζηαυγουστής Θεόδωρος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Παπαδοπούλου Δήμητρα

FaceBook  Twitter
Wednesday the 8th. Όμιλος Αντισφαίρισης Πτολεμαϊδας 2013.